Norsk DMARC-status

Sist oppdatert

Eit av dei beste våpena me har mot spoofing og forfalska e-postar er DMARC. Alle domene, uansett om dei sender e-post eller ikkje, bør ha DMARC sett opp. Meininga med denne sida er å oppmode store norske aktørar til å forbetre sine DMARC-reglar.

Les meir om DMARC og bakgrunnen for denne sida i denne artikkelen i Bekk sin julekalender. 🎄

DMARC manglar! ❌

None ☹️

Quarantine 🤔

Reject ✅